به وب سایت شرکت پارس درب خوش آمدید.

لوح تقدیر

گوشه ای از موفقیت های شرکت پارس درب :

  • دریافت چندین لوح تقدیر واحد نمونه تولیدی و صادراتی از وزارت صنایع
  • صادرات پارکت تمام چوب به کشور های مختلف منجمله ایتالیا که خود پیشرو صنعت چوب میباشد
  • دارای پروانه توسعه وتحقیق  از وزارت صنایع